Inclusieve Kinderopvang

Iedereen is welkom in de kinderopvang, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
Dit zijn kinderen die omwille van medische en/of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig hebben. Net als andere kinderen, willen ze spelen met leeftijdsgenootjes en nieuwe dingen ontdekken.
Hun ouders kiezen vaak bewust voor de opvang van hun kind tussen andere kinderen die geen specifieke zorgbehoefte hebben. Dit is inclusieve kinderopvang.

In overleg met ouders en andere dienstverlening zoals bijvoorbeeld de dienst thuisbegeleiding kan een aangepast opvangplan worden uitgewerkt. Behandeling zoals logopedie en/of kinesiterapie kunnen plaatsvinden in het kinderdagverblijf.

wzw inclusievekinderopvang vrijeplaatsen sfeerbeelden kalender links